Schoolbestuur

Het schoolbestuur, de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school,
is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. 

Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen. 

Het Sint-Catharinacollege wordt in opdracht van de bisschop van Gent beheerd door de vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid. 

De voorzitter van deze vzw is Dhr. Jo Coppens 
Alle briefwisseling voor het schoolbestuur wordt gericht aan volgend adres:

vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid  T.a.v.  
Dhr. Jo Coppens 
Collegestraat 11
9500 Geraardsbergen  

054/41.24.37  
jo.coppens.mb@gmail.com