Geschiedenis

Zoals op vele plaatsen was er ook in Onkerzele een gemeentelijke basisschool voor jongens en een parochiale basisschool voor meisjes.

Deze laatste werd bestuurd door de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie in samenwerking met de pastoor van de parochie Onkerzele.
Toen de gemeentelijke basisschool ook meisjes toeliet, daalde het aantal leerlingen in de parochiale school vrij onrustwekkend. Daarom besloten de zusters in 1971 hun school te fusioneren met de basisschool van het Sint-Catharinacollege. Onder de vleugels van het College begon de school opnieuw te bloeien. Er ontstond nood aan meer lokalen. Principaal Adriaens liet in 1982 een nieuwe vleugel bouwen aan de straatkant: twee klassen, een leraarslokaal en een zeer ruime refter. In 1984 was het nieuwe complex gebruiksklaar.

Om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen van degelijk onderwijs besloot principaal Van Kerchove in 1995 om een groot deel van de oude gebouwen af te breken en te vervangen door een nieuw complex dat naast een grote polyvalente zaal ook 9 klaslokalen zou tellen. Pas op 15 maart 2003 konden de nieuwe lokalen in gebruik worden genomen. De wachttijd voor subsidiëring van scholenbouw is inderdaad erg lang geworden.

Onkerzele, de oudste dochter van het College, zit nu bijna volledig in vernieuwde gebouwen. Ongetwijfeld zal het plaatselijke College nog meer dan vroeger het vertrouwen wekken van de ouders.